Tehlikeli izinler

  Tehlikeli izinler   Geçen Cumartesi(3 Kasım) yayınlanan yazımda Gaziemir’de en az 100 ton nükleer atığın 11 yıldır temizlenemediği konusuna değinmiştim. Ama ne yazık ki tehlikeli atık konusunda Gaziemir tek örnek değil. İzmir’de son yıllarda tonlarca tehlikeli atık işleme tesisine izin verildi. Hem de neredeyse her ilçede. Sadece son bir yılda izin verilen tehlikeli atık tesisine bakılınca tablo açıkça anlaşılıyor.   *** Menderes’e bağlı Kısıkköy’de yılda tam 10 bin ton tehlikeli atığın işleneceği bir tesis için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. 10 bin ton tehlikeli atığın işleneceği alanın 1336 metre uzağında  Tekeli mahallesi var. Çocukların her gün bahçesinde oynadığı Öğretmen Emine Yazlalı Ortaokulu 1640 metre kadar yakında. Foça’da katı atık yakılarak elektrik elde edilecek bir tesis de gerekli izin aldı. Hem de ÇED(Çevre Etki Değerlendirme) sürecine bile gerek duymadan. Söz konusu tesiste her gün 90 ton atık yakılacak. Atıkların birlikte yakılmasından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren 9 ton tehlikeli dip külü oluşacak. Gaziemir’de 7111 metrekarelik bir alan içinde tehlikeli ve tehlikesi atık tesisine izin verildi. Bu tesislerde yılda; 50 bin 300 ton tehlikeli atık fiziksel yöntemlerle geri kazanılacak. 60 bin ton tehlikeli atık da depolanacak. Bu tehlikeli tesis yerleşim birimlerine sadece 280 metre mesafede.   *** Menemen’in Ulucak Bölgesi’nde. Yılda 57 bin 600 bin ton tehlikeli atık işlenecek tesise ÇED gerekli değildir raporu verildi. Söz konusu alan yerleşim bölgelerine sadece 430 metre uzaklıkta. Bornova Işıkkent’teki Dökümcüler Küçük Sanayi Sitesi’nde “Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların” işlenmesi için bir firmaya ÇED sürecinin başlatılması için onay verdi. Bütün bu işlerin yapılacağı alan, Işıkkent Mahallesi’ne sadece 2000 metre uzaklıkta. Büyükşehir Belediyesi raporunda; “atık yağlarla kontamine olmuş kabloların, bor yağ gibi tehlikeli atıklarla kontamine olmuş metal talaşların geri kazanımı yer seçim açısından uygun görülmemiştir” dedi. Buna rağmen  tehlikeli atıkları işleyecek bu işletme ile ilgili olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” raporu verildi. Son örnek ise Bornova Işıklar Mahallesi’nden. Burada yılda 37 bin 740 ton tehlikeli ve tehlikesiz atığın geri kazanım tesisi için gerekli ÇED süreci 2 Kasım’da başlatıldı. *** Gaziemir’deki nükleer atıkların 11 yıldır temizlenemediği düşünüldüğünde, İzmir’in her ilçesinde verilen bu tehlikeli izinlerin kentin geleceğini ne kadar büyük bir riske attığı daha iyi anlaşılıyor.