Atığınıza ikinci bir şans verin  

Atığınıza ikinci bir şans verin   Tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde yaşam standartlarının en önemli kriterlerinden biri de geri kazanım. Öyle ki Avrupa’da çok sayıda ülkede çöpten enerji elde eden büyük santraller var. Hatta Norveç, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler enerjiye dönüştürmek için çöp bile ithal ediyor. Avrupa komisyonu yeni geri kazanım ve yeni atık yönetimi modellerine ciddi finansal  destekler sağlıyor. Örneğin Urbanrec Projesi. Avrupa Komisyonu bu projeye 8 milyon Avro’dan fazla yatırım yaptı. Urbanrec Projesi’nin 7 farklı ülkeden 21 ortağı var. Bu ortaklardan ikisi de Türkiye’de. İzmir Teknoloji Enstitüsü ile Bornova Belediyesi de bu prestijli projenin ortaklarından. Hatta proje kapsamında İzmir Teknoloji Enstitüsü 330 bin Euro, Bornova Belediyesi de 130 bin Euro hibe kazandı.   *** Avrupa Urbanrec projesi, atıklara ikinci bir hayat verebilmek için oluşturulmuş. Proje, özel sektör- kamu iş birliğine güzel bir örnek. Kentsel hacimli atıkların endüstride hammadde olarak tekrar dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu proje ile artık ihtiyaç duymadığınız koltuğunuz veya sandalyenizin, yenilenebilir hammaddelere dönüştürülmesi mümkün. Sonrasında ise; yatak, kent mobilyası ve bio-yakıt ürünlerine ek kaynak olarak kullanma olanağı var. Tüm bunlar hidro-gazifikasyon ve yeni parçalara ayırma teknolojisi sayesinde gerçekleşiyor.   *** Bu projenin hedefleri şöyle: Kentlerde çıkan atıkların yüzde 80’nini geri dönüştürmek. Kentsel alanlarda yeniden kullanımı en az yüzde 15 oranında artırmak. Atıkları yakmayarak, karbondioksit emisyonunu en az yüzde 20’ye kadar azaltmak. Atıkları kaynağında ayırarak, Atık Getirme Merkezlerinin maliyetini en az yüzde 30’a kadar azaltmak. Geri dönüştürülmüş yeni ürünler geliştirerek hammadde tüketimini azaltmak. İspanyol Plastik Teknoloji Merkezi AIMPLAS, tarafından koordine edilen Urmanrec Projesi, 20’den fazla Avrupalı kurumu, kentsel hacimli atık problemini çözmek için bir araya getirmekte, bilgi- deneyim paylaşıyor.   *** Bu geri kazanım hareketine katkı için yapılabilecekler de şöyle: Mobilyanızı parçalamadan önce, onu başka birinin kullanabileceğini de göz önünde bulundurun. Yeniden kullanımın her zaman en iyi seçenek olduğunu unutmayın. Kentsel hacimli atığınızı yalnızca belirlenen yerlere veya Atık Getirme Merkezlerine bırakakın. Sokaktaki konteynırlara ya da kaldırımlara atmayın.  Bu faaliyetler ayırma ve toplama maliyetlerinde artışa sebep olur. Maliyetler artar.   *** Bütün göstergeler, dünyanın kaynaklarının bugün ulaşılan tüketim çılgınlığını artık karşılayamadığını gösteriyor. Yeniden değerlendirme, geldiğimiz noktada bir seçenek değil, artık bir zorunluluk. Atıklara ikinci bir şans vermekten başka çare yok.