Orman ve sit alanındaki taş ocağına ÇED gerekli değil

  Orman ve sit alanındaki taş ocağına ÇED gerekli değil   Urla’da Balıklıova Mahallesi’nde 18.23 hektarlık alanda kalker ocağı kurulacak. Yılda 390 bin ton malzeme çıkarılacak. Günde 1560 ton, saatte ise 195 bin ton taş alınacak. Bu işlemler için yıl boyunca dinamit başta olmak üzere 55 bin ton patlayıcı kullanılacak. Söz konusu alan orman bölgesi içinde. Daha önce “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” iken bu durum İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu’nca "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirilmiş. Bütün bunlardan sonra da böyle bir alanda kurulacak kalker ocağına izin verildi. Hem de ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) kararı verilerek.   *** İzmir Çevre Mühendisleri Odası’nın raporuna göre; özellikle Kemalpaşa, Karaburun Yarımadası ve Menderes Bölgelerinde yoğun şekilde taş ocağı izni veriliyor. Tarım arazileri, orman ve doğal sit alanlarının özelliklerini ortadan kaldıran, yerleşme alanlarına çok yakın mesafelerde, çevresel etkileri oldukça önemli olan faaliyetler ÇED sürecini olumlu olarak tamamlıyor. Geçen Mayıs Ayı’nda Alaçatı’da 12.1 hektar alanda faaliyet gösteren maden ocağının işletme alanının 15.95 hektara çıkarılmasına olanak sağlandı. Üstelik de yine ÇED’e gerek yoktur kararı verildi.   ** İzmirliler, taş ocaklarının kapatılması ya da çevreyi kirletmeyecek şekilde çalışmasını için gerekli tedbirleri almasını beklerken, son yıllarda İzmir’de onlarca yeni taş ocağının açılmasına onay verildi. Andazit, bazalt, kil ve kalker ocağı ile kırma ve eleme tesisleri şeklinde verilen bu izinler İzmir’i adeta bir taş ocağı kentine çevirdi. Sadece son bir yılda İzmir’in eşsiz sahil bölgeleri de dahil onlarca yeni taş ocağı izni verildi. Milyonlarca ton taşı kırma ve eleme kapasitesine sahip bu tesislerin pek çoğu da orman arazisi içinde yer alıyor. İşin daha da vahimi çevrelerinde verimli tarım arazileri ile sit alanları üzerinde bulunuyor.   *** Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de; maden arama, işletme amaçlı madencilik faaliyetleri için 1.839(1 milyon 839 bin metrekare) hektar alanda verilmiş ve devam eden izin var. Maden ocakları için orman alanları, sit bölgeleri feda edildi ve edilmeye de devam ediyor. Taş ocağı yapmak için ille de orman alanları ve sit bölgelerinin feda edilmesi mi gerekiyor? Anlamak mümkün değil.