Ağaç kesimine izin veren ÇED

Ağaç kesimine izin veren ÇED     Menemen’in Göktepe ve Alaniçi mahallelerine yakın ormanlık alanda taş ocağı kurulması için ‘Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) raporuna gerek yoktur’ kararı verildi. Verilen izinle bölgede ağaç kesimi başladı. Orman Genel Müdürlüğü maden izinlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden, ÇED izninin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alındığı yönünde açıklama yaptı.   *** Menemen’de yaşanan süreç gerçekten ilginç. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Menemen Orman İşletme Şefliği sınırlarında ilgili firmanın müracaatı üzerine Maden Altyapı Tesis ve Maden Tesisleri (kırma eleme tesisi) için izin verdi. İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne açılan dava neticesinde 02.10.2017 tarih ve 2017/275 esas sayılı karar ile maden sahasına verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı itiraz yolu kapalı olmak üzere iptal edildi. Ancak; 29 Aralık 2017 tarihinde mahkeme kararına rağmen bir kez daha 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi ve bu kararla orman alanında ağaçlar kesilmeye başladı.   ***   Sit alanlarına, orman bölgelerine ve yerleşime yakın yerlere taş ocağı yapımına izin veren Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) raporları artık İzmir’in en önemli sorunlarından biri. Son aylarda doğa harikası alanlarda taş ocağı izinlerinde bile büyük bir artış olduğu göze çarpıyor. Alaçatı doğal güzellikleri ile dikkat çeken, dünyanın imrendiği bir turizm cenneti. Bu güzelliklerin korunması için bölgenin pek çok yeri doğal sit kapsamında. Ama ne yazık ki böyle bir bölgeyi korumak için bile sit kararları dahi yeterli olmadı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alaçatı’da 12.1 hektar alanda faaliyet gösteren taş ocağının işletme alanının 15.95 hektara çıkarılmasına izin verdi. Üstelik de ÇED’e(Çevre Etki Değerlendirme) gerek yoktur kararı verildi.   *** İzmirliler, taş ocaklarının kapatılması ya da çevreyi kirletmeyecek şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almasını beklerken, son yıllarda İzmir’de onlarca yeni taş ocağının açılmasına onay verildi. Andazit, bazalt, kil ve kalker ocağı ile kırma ve eleme tesisleri şeklinde verilen bu izinler İzmir’i adeta bir taş ocağı kentine çevirdi. Milyonlarca ton taşı kırma ve eleme kapasitesine sahip bu tesislerin pek çoğu da orman arazisi içinde yer alıyor. İşin daha da vahimi çevrelerinde verimli tarım arazileri ile zeytinlik alanlar bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de; maden arama, işletme amaçlı madencilik faaliyetleri için 1.839(1 milyon 839 bin metrekare) hektar alanda verilmiş ve devam eden izin var. Maden ocakları için orman alanları, sit bölgeleri feda edildi ve edilmeye de devam ediyor.   *** ÇED(Çevresel Etki Değerlendirme) süreçleri ormanları, sit alanlarını koruyacağına tam tersi bir durum söz konusu. Mahkeme kararı ile orman alanına kurulacak taş ocağı durdurulurken ikinci kez verilen ÇED izni ile devam edebiliyor. ÇED’le ağaç kesimine izin veriliyor. Vahim, gerçekten çok vahim.