Doktorluk artık riskli meslek

Doktorluk artık riskli meslek   Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bir türlü durdurulamıyor. Son olay ne yazık ki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşandı. Yoğun Bakım Servisi’nde ölen bir hastanın yakınları iki doktoru hem darp etti hem de saldırdı. Şiddet bu kadarla da kalmadı. Ölüm riski taşıyan hastaların takip edildiği ünitede etrafı kırıp dökenler, ölen kişiye zorla elektroşok yaptırdı.   *** Ne yazık ki bu olay ne ilk ne de son. Türkiye Acil Tıp Derneği’nin yaptırdığı araştırmaya göre ülke genelindeki acil servislerde görev yapan doktorların yüzde 78’i son bir yıl içinde şiddete uğradı. Sağlık çalışanlarının yüzde 66’sı ise son bir yıl içinde birden fazla kez şiddete maruz kaldı. Bu olaylardan yüzde 5.6’sında silah ya da bıçak gibi öldürücü aletler kullanıldı.   ***   İzmir Tabip Odası’ndan yapılan açıklama da durumun vahametini ortaya koydu. Açıklama özetle şöyle: "Sadece kayıtlı olanlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, günde 31 sağlık çalışanı sağlık hizmeti sunulan alanlarda şiddete uğramaktadır. Sağlık alanındaki şiddet, sözel, fiziksel ve psikolojik olmasından bağımsız olarak sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında önemli bir sorun, hekimler ve sağlık çalışanları için mesleki bir risk haline dönüşmüştür. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da bu kuruluşlar dışında olmakla birlikte işin yürütülmesi nedeniyle çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilen şiddet olayları iş kazası olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin 80 milyonluk nüfusuna karşın, acil servislere geçtiğimiz yıl başvuru sayısı 110 milyon olmuştur. Mesai saatleri içinde polikliniklere ulaşamayan ya da muayene katılım bedeli ödemek istemeyen hastalar da acil servislere yönelmektedir. Bu durum hasta yükü zaten fazla olan acil servisleri çalışamaz duruma getirmektedir.”     *** Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği’nin de konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu anlamda Yüksek Öğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca üniversite olarak polikliniklerimizde ve kliniklerimizde güvenlik için gerekli tedbirleri en üst düzeyde almaya devam edeceğiz”   *** Türkiye’de son bir yılda Acil Servislerde görev yapan her 10 doktordan 8’i saldırıya uğramış. Diğer sağlık çalışanlarında bu oran daha da yüksek. Ortada çok vahim bir sorun var. Rakamlara göre doktorlar polis ya da askerlerden bile daha büyük oranda  saldırıya maruz kalıyor. Ege Üniversitesi Dekanlığı ve Başhekimliği güvenlik tedbirlerini artıracaklarını söylüyor. Sorunu yaratan şartlar ortadan kaldırılmadıkça, her doktorun başına bir güvenlik görevlisi verilse bile bu şartlarda şiddet zor önlenir. Ege Üniversitesi Acil Servisi’nde her gün 1500’e yakın hastaya bakılıyor. Polikilinik hizmeti veren bir doktor hergün 100’ün üzerinde hastayı muayene etmek zorunda kalıyor. Hiçbir şey olmasa bile sağlık çalışanları zaten her gün “iş” şiddetine uğruyor. İstediğiniz kadar güvenlik görevlisi koyun. Bu şartlarda sağlık çalışanları şiddetten korunamaz.