İzmir’de 2025’e kadar imara açılacak yerler

İzmir’de 2025’e kadar imara açılacak yerler   Geçen pazartesi(26 Kasım) yayınlanan yazımda İzmir ve Manisa için kabul edilen 1/100.00’lik Çevre Düzeni Planlarında 2025 yılına kadar 18 bin 943 hektar yeni alanın imara açıldığını belirtmiştim. Söz konusu planlarda hangi ilçelerde nerelerin gelişim bölgesi olarak imara açılacağı da var. Buna göre Aliağa’da; mevcut veriler, plan kararları ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak, arazi kullanım kararlarında, onaylı planlardan farklı düzenlemeler yapıldı. ilçe sınırları içinde mahalleye dönüşen eski köylerin çevresinde ve sanayi alanlarına yakın bölümlerde yeni gelişme alanları düzenlendi. Kentsel gelişme alanları içinde konut kullanımı dışında kentsel çalışma alanları ve küçük sanayi sitelerinin de önemli yer tutması sebebiyle, büyük bölümünde onaylı imar planları bulunan alanlar, gelişme alanı olarak kabul edildi. Ayrıca Yeni Şakran ve Helvacı bölgelerinde de kentsel gelişim alanları planlandı.   *** Bayındır’ın 2025 yılına kadar 65 bin nüfusa ulaşacağı ve mevcut imar alanlarının bu nedenle imar alanlarının yeterli olmadığı öngörüldü. Bu nedenle de yeni gelişim alanları önerildi. Ayırıca Canlı ve Çırpı’da da yeni alanlar imara açıldı. Bergama’nın da nüfusunun bu dönemde 142 bin olacağı hesap edildi. Bu ilçenin de özellikle batısında yeni yerlerde imar düzenlemesi yapıldı. Ayaskent’te de yeni yerlere imar verildi. Çeşme’nin 7 yıllık süreçte nüfusunun 70 bin(yaz ayları hariç) olacağı kabul edildi. Çeşme'de son yıllarda doğal ve arkeolojik sit sınırlarında yaşanan değişiklikler dikkate alınarak düzenlemeler yapıldı ve yeni yapılaşmaların önü açıldı. Merkezde ve iç kesimlerde yer alan, tüm yıl yerleşen sayısının daha fazla olduğu bölümlerdeki alanlar kentsel yerleşik ve kentsel gelişme alanları olarak gösterildi. Dikili’de yerleşim nüfusun 70 bine ulaşması yerleşmenin gereksinimi olan kentsel gelişme alanlarının merkeze bitişik konumda, yerleşmenin güneydoğusunda ve doğusunda planlandı. Yeni eklenen turizm alanı için de yapılaşma koşulları hazırlanacak alt ölçekli planlarda kararlaştırılacak.   *** Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve büyük bölümü arkeolojik ve kentsel sit niteliğinde olan Foça'nın Bağarası bölgesinde gelişme alanları oluşturuldu. Yenibağarası bölgesinde de gelişme alanlarına eklemeler yapıldı. Ayrıca, Bağarası yerleşmesinin güneybatısında, ikinci konut ağırlıklı, süren yapılaşmalar da dikkate alınarak korundu. 113 hektar büyüklüğündeki bu alanla birlikte Bağarası çevresindeki gelişme alanları 217 hektara ulaştı. Yenifoça’da da yeni kentsel gelişme alanları düzenlendi. Karaburun için 2025 yılı nüfusu 27 bin olarak belirlendi. Yerleşimlerin kuzeybatısında, mücavir alan içinde yer alan Bozköy ve Tepeboz mahallelerinin sahil kesiminde doğal veriler dikkate alınarak kentsel gelişme alanı düzenlemeleri yenilendi. Tepeboz Mahallesi batısında 1/25.000 ölçekli planlarda turizm ikinci konut alanı olarak yapılaşmaya açıldı, tarımsal nitelikli bölümdeki yapılaşma kararları kaldırılırken, Bozköy kuzeyinde, tarımsal niteliği olmayan bir alan kentsel gelişme alanı olarak düzenlendi.   *** Diğer ilçelerdeki imar kararlarına pazartesi günkü yazımızda devam ederiz. Bu kararlar İzmir kent geleceği için hayati önem taşıyor. Bu kadar alanın imara açılması konusunda ne düşünürsünüz bilmiyorum. Ama en azından neler olduğundan haberiniz olsun.