İzmir’de askeri alan talanını önleyecek babayiğit aranıyor

Türkiye’deki hangi büyük kente yüksek bir noktadan baksanız aynı acı tablo var.

Büyük yeşil alanlar ya askeri bölge ya da mezarlık.

Ne yazık ki bunlar dışındaki yeşil alanları korumak çok zor. Hatta neredeyse imkansız hale geldi.

Büyük kentlerimiz inanılmaz bir rant baskısı altında eziliyor. Bırakın yeşil alanı, artık 100 metrekare boşluk bile görünce seviniyoruz.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Egeli Gazete’ye verdiği röportajda park yeri yapmak için talimat verdiğini ama tapusu belediyede olan sadece 2 parsel çıktığını açıkladı.

Bu kentte park yeri için alan yok, mezarlık yeri için yok, okul için yok ama rant olunca var.

Yaklaşık 10 yıl önce Hacılarkırı’nda 135 bin metrekarelik alan Askeri Bölge’den çıkarılarak Maliye Bakanlığı’na devredildi. Maliye Bakanlığı da bu alanı TOKİ’ye devretti.

TOKİ de yine kendi yetkisini kullanarak bu arazinin imar planını değiştirdi.

Yeni planlarda alan, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak ilan edildi. 5 kata kadar imar hakkı verildi.

Ayrıca arazi içindeki yeşil alanları, bisiklet yollarını iptal etti. Onların yerine akaryakıt istasyonu izni verildi.

***      

Bornova Hacılarkırı’nda eski askeri alanın, ‘Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt, LPG Servis İstasyonu’ gibi kullanımlarına dönüştürülmesini öngören imar planı değişikliği  İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme kararında; dava konusu planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Kararda yer verilen; “Askeri alandan çıkarılan alanların ancak sosyal donatı alanı olarak değerlendirilebileceği açık biçimde hükme bağlandığı halde” ifadeleri askeri alanlardan çıkarılan alanların ancak sosyal donatı alanı olarak kullanılabileceğini bir kez daha gösterdi.

Dördüncü İdare Mahkemesi’nin kararında ayrıca, “‘Askeri Alan’ olarak varlığını sürdürmüş bir alanın Toplu İşyerleri, Ticaret, Akaryakıt +LPG Servis İstasyonu Alan gibi kullanımlarının dönüştürülmesi, dolayısıyla bir kamusal kullanımın ticari amaçlı bir özel kullanıma dönüştürülmesinin kamu yararı ilkesi ile çelişmesi, dava konusu planların üst ölçekli planlara, imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı, imar planlarının bütünlüğü, genel yapısı kapsadığı alanın niteliklerine uygun olmadığı” yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verildi.

***

Ortada askeri alandan koparılan 135 bin metrekarelik bir yeşil alan var. Koparılan alanın neden TOKİ’ye devredildiğini da anlamak mümkün değil.

Görevi dar gelirlilere konut ve sosyal donatı alanı yapmak olan TOKİ’nin kendisine devredilen araziyi bu şekilde değerlendirmek yerine satılığa çıkarması başka bur tuhaf durum.

TOKİ’nin araziyi satılığa çıkarırken imar planını değiştirip dört dörtlük bir rant oluşturması da işin en vahim bölümü.

İmar planı ile oluşturulan bu rant ile arazinin sadece yüzde 20’si yeşil alan olarak kalırken geriye kalan bölümü; ticaret merkezi, AVM, rezidans ve akaryakıt istasyonu olarak belirlendi. Oradaki yeşil doku yok oldu.

***

Ama bitmedi. Şimdi de yine Bornova’da bir başka askeri alanın, Cemal Gürsel Kışlası’nın İzmir Ticaret Odası’na devri söz konusu.

Hem de sanayi sitesi yapılması için. Milli Savunma Bakanlığının devri için gerekli onayı verdiği ve önümüzdeki günlerde protokol yapılacağı açıklandı.

Cemal Gürsel Kışlası 24 parselden oluşuyor ve 681 bin 965 bin metrekare. Yani neredeyse Basmane’deki fuar alanının iki katı.

Bu dev kamu alan, sanayi sitesi dükkanları yani özel ticari alan yapılmak isteniyor. İçindeki ağaçlar ve yeşil doku yok edilecek.

O alanın İzmir’in ihtiyacı olan park gibi, rekreasyon alanı gibi ya da mezarlık alanı gibi kentin büyük ihtiyaç duyduğu kullanıma tahsis edilmesi için büyük bir mücadele başlayacak.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi itirazını hukuksal zemine hazırlayacak çalışmaya başladı.

İzmir’de askeri alan talanını önleyecek babayiğit aranıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi’nin açıklamaları da bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin öncülüğünde yürütülecek bir mücadele kamu malının kamu için kullanmasını sağlayabilir.

Cemal Gürsel Kışlası’nın akibeti önemli bir sınav olacak.