Seçimler ve yapılaşma

Seçimler ve yapılaşma Önümüzdeki yerel seçimlerin önemli konularından biri de kent içindeki aşırı imar ve özellikle de dikey yapılaşma oldu. Dikey yapılaşmadan şikayetçi olmayan yok gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikey mimarinin insan ilişkilerini ortadan kaldırdığını belirterek şu tespitlerde bulundu: “Bütün belediye başkan adaylarına şunu söylüyorum. Biz şunu bileceğiz. İnsanoğlu topraktan uzak olmamalı. Toprağa yakın olmalı. Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir. Binaların zemin artı 5 katı geçmemesi gerekir.” *** İzmir’de son 10 yılda yapılaşma konusunda yaşananlar incelendiğinde bu noktaya nasıl gelindiği açıkça ortaya çıkıyor. Kentin doğal değerlerinin her geçen gün yok olduğu görülüyor. Yeşil alanlar, sit bölgeleri, kamu arazileri her gün biraz daha azalıyor. Alınan kararlarla her geçen gün kentler daha da büyük oranda taş yığını haline geliyor. Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin raporuna göre; son 10 yılda İzmir ve Menderes Orman işletmeleri toplam 121 bin hektar alanı orman dışı kullanıma açtı. İzmir’de 2 bin 688 adet Kültürpark büyüklüğünde orman alanı yok edilmiş. Yok edilen orman alanı, UEFA standartlarında 15 bin stadyum büyüklüğüne ulaşıyor. Orman alanlarında nelere izin verildiğini incelediğinizde de karşınıza korkunç bir tablo çıkıyor. Orman alanlarında yapımına izin verilen diğer tesisler de şöyle: 57 milyon metrekare maden arama sahası, 48 milyon metrekare rüzgar enerji santrali (RES), 143 bin metrekare kum kireç çakıl ocağı, 15 bin metrekare havai fişek tesisi, 600 bin metrekare kömür ocağı, 950 bin metrekare taş ocağı. *** Çevre ve Şehircillik Bakanlığı İzmir’in 1/100 binlik imar planlarını yaptı ve İzmir’de 1400 hektar alan imara açıldı. Yeni planlarla Çeşme’de getirilen Çevre Düzeni Planı kullanım kararları 09.08.2011 tarih ve 6216 sayılı koruma kurulu kararı ile tespit edilen Doğal Sit Alanı kararları ile tamamen çelişiyor. Çeşme’de Birinci Derece Doğal Sit kapsamında olan 62 hektar alan imara açılarak turizm tercihli konut alanı yapıldı. Benzer şekilde Çeşme ve Alaçatı’da yeşil ve ağaçlandırılacak alanda kalan toplam 168 hektar alan da imara açıldı. Çeşme Musallah Mahallesi’nde “Ağaçlandırılacak Alan”, Reisdere Mahallesi’nde “Kentsel ve Bölgesel Yeşil Alan”, Ilıca Mahallesi’nde “Makilik – Fundalık Alan” olan 90 hektarlık bölge yapılaşmaya açıldı. Alaçatı Mahallesi’nin Batısı’nda kalan 93 hektar alana da yine aynı şekilde imar izni verildi. Çiğli’de Egekent Mahallesi’nin kuzeyinde “ Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” olarak belirlenen alana “Kentsel Gelişme Alanı” yapılarak inşaat yapımına olanak sağlandı. Karşıyaka-Doğançay Rekreasyon alanının güneyinde ”Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan” da betonlaşmaya açıldı. Gaziemir merkezinin batısında yaklaşık 200 hektar büyüklüğündeki “ Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak alan” yapılaşmaya açıldı. Menemen-Emiralem-Göktepe Mahallesi’nde “tarım alanı” olarak belirlenmiş olan aynı zamanda Gediz Nehri taşkın alanında da kalan bölgede yapılaşma izni verildi. Kemalpaşa Yukarı Kızılca’nın batısında 270 hektarlık “Doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan” yeni yapılaşmalara açıldı. Yine Kemalpaşa merkezinin kuzeyindeki 90 hektarlık alanda da imar izni verildi. Kemlapaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin batısında “Orman alanı” ve “ Doğal ve ağaçlık Karakteri Korunacak Alan” üstelik 1. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 110 hektarlık alan da yapılaşmaya açıldı. *** Selçuk merkez yerleşim alanındaki Kentsel Gelişme Alanı lekesi doğu yönünde yaklaşık 160 hektar genişletildi. Yani Selçuk’da 160 hektar “Tarım Alanı” alanına imar verildi. Güzelbahçe-Çelebi Mahallesi’nde bulunan konut yerleşiminin kuzeyi ile otoyol arasında kalan 1981 yılında İmar ve İskan Bakanlığı’nca onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarında “ Korunacak Tarım Alanı” olarak belirlenmiş ve bugüne kadar tarımsal yapısını ve ağaç dokusunu korumuş kentsel sınırlayıcı yeşil kuşak görevini üstlenen alan da yapılaşmaya açıldı. Urla İçmeler’de de tarım alanlarının imarı “kentsel gelişim alanı” ile değiştirilerek yapılaşmanın önü açıldı. Geçen yıl içinde yapılaşma konusunda İzmir’de önemli karar daha alındı. İzmir 1 ve 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulları İzmir genelinde pek çok değişik yerde sit derecelerini değiştirdi. Yani, daha önce imar planı değişikliği ile yapılaşma izni verilen 1400 hektar alanda inşaat yapılması için hiçbir engel kalmadı. Ayrıca söz konusu karar İzmir’in 500 hektarlık orman varlığını da tehlikeye soktu. *** Umarım daha az beton içeren, daha doğal yaşam alanları konusunda yerel seçim öncesi verilen sözler sonrasında unutulmaz.