Dikili adalarında da sit kararları değişti

Dikili adalarında da sit kararları değişti   Geçen yıl  İzmir ve Manisa için 1/100 binlik imar planları ilan etti. İzmir’de Çeşme ve Alaçatı’nın da aralarında bulunduğu 1400 hektar alanı imara açtı. İmara açılan alanların önemli bölümü Birinci Derece Sit, yeşil alan, ağaçlandırılacak alan ya da tarım alanları kapsamındaydı. Çeşme’de Birinci Derece Doğal Sit kapsamında olan 62 hektar alan imara açılarak turizm tercihli konut alanı yapıldı. Benzer şekilde Çeşme ve Alaçatı’da yeşil ve ağaçlandırılacak alanda kalan toplam 168 hektar alan da imara açıldı. Çeşme Musallah Mahallesi’nde “Ağaçlandırılacak Alan”, Reisdere Mahallesi’nde “Kentsel ve Bölgesel Yeşil Alan”, Ilıca Mahallesi’nde “Makilik – Fundalık Alan” olan 90 hektarlık bölge yapılaşmaya açıldı. Alaçatı Mahallesi’nin batısında kalan 93 hektar alana da yine aynı şekilde imar izni verildi. *** Çiğli’de Egekent Mahallesi’nin kuzeyinde “ Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” olarak belirlenen alana “Kentsel Gelişme Alanı” yapılarak inşaat yapımına olanak sağlandı. Karşıyaka-Doğançay Rekreasyon alanının güneyinde ”Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan” da betonlaşmaya açıldı. Gaziemir merkezinin batısında yaklaşık 200 hektar büyüklüğündeki “ Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak alan” yapılaşmaya açıldı. Menemen-Emiralem-Göktepe Mahallesi’nde “tarım alanı” olarak belirlenmiş olan aynı zamanda Gediz Nehri taşkın alanında da kalan bölgede yapılaşma izni verildi. Kemalpaşa Yukarı Kızılca’nın batısında 270 hektarlık “Doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alan” yeni yapılaşmalara açıldı. Yine Kemalpaşa merkezinin kuzeyindeki 90 hektarlık alan da da imar izni verildi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin batısında “Orman alanı” ve “ Doğal ve ağaçlık Karakteri Korunacak Alan” üstelik 1. Ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 110 hektarlık alan da yapılaşmaya açıldı.   *** Selçuk merkez yerleşim alanındaki Kentsel Gelişme Alanı lekesi doğu yönünde yaklaşık 160 hektar genişletildi. Yani Selçuk’ta 160 hektar “Tarım Alanı” alanına imar verildi. Güzelbahçe-Çelebi Mahallesi’nde bulunan konut yerleşiminin kuzeyi ile otoyol arasında kalan 1981 yılında İmar ve İskan Bakanlığı’nca onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarında “ Korunacak Tarım Alanı” olarak belirlenmiş ve bugüne kadar tarımsal yapısını ve ağaç dokusunu korumuş kentsel sınırlayıcı yeşil kuşak görevini üstlenen alan da yapılaşmaya açıldı. Urla İçmeler’de de tarım alanlarının imarı “kentsel gelişim alanı” ile değiştirilerek yapılaşmanın önü açıldı.   *** Bu konuyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. İzmir 1 ve 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulları İzmir genelinde pek çok değişik yerde sit derecelerini değiştirdi. Söz konusu karar geçen hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ilan edildi. Böylece imara açılan 1400 hektar alanın içindeki sit alanlarında inşaat yapılmasının önünde engel kalmadı. Son olarak Dikili’de bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Güvercin, İkizkardeşler, Kara ve Mardariç adalarındaki 1. Derece Doğal Sit alanları koruma statüleri değiştirildi. Nitelikle Doğal Koruma alanı oldu. Artık doğal güzellikleri ile dikkat çeken bu alanlarda yapılaşma koşulları eskiye göre daha kolay olacak.