2019'dan haberler...

2019'dan haberler... …Türkiye'nin dört bir yanından yüz binler, hayat pahalılığını protesto amacıyla Ankara'ya aktı. Cumhurbaşkanlığı'na yürüyen vatandaşlar, "insanca yaşam" taleplerini dile getirdi. Emniyet teşkilatı, protesto eyleminin güvenli şekilde yapılabilmesi için tüm imkânlarını seferber etti; kimsenin burnu bile kanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokraside bunlar olağan. Vatandaşlarımızın haklı taleplerini biliyoruz. Bir an önce iyileşme için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. *** ... Türk medyasında tarafsızlığın, çok sesliliğin ve doğru haberciliğin sağlanması yolunda tarihi dönemeç... Hükümet "çok önemli" yasa hazırlığında... Medyada tekelleşmenin önü alınacak. Özellikle yerel basın kuruluşlarının güçlendirilmesi için gerekli yasal altyapı ve mali destek sistemi kurulacak. Basının kamuoyu adına görev yapması ve denetleyici olması için Hazine'den yıllık sabit destek payı yasayla kalıcı hale getirilecek; bu destek "devlette devamlılık esastır" ilkesi gereğince hükümetlerden bağımsız olacak. Hedef, basın kuruluşlarını, hükümetlerin baskısından ve ilan verenlerin güdümünden kurtarmak... Öte yandan mesleğini çıkar amaçlı kullandıkları tespit edilen medya mensupları hem TCK hükümlerince yargılanacak hem de meslekten men edilecek. *** ... Kamuda tasarruf dönemi başladı. "Her kademeye araç" dönemi bitiyor. Alt ve orta kademe yönetici kadroları bundan böyle makam aracı kullanmayacak. Tasarrufta örnek olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da uçak ve araç filosunu daraltma talimatı verdi. Yine Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı bütçesi de yüzde 50 oranında azaltıldı. *** ... Türkiye ve Suriye el sıkıştı. Türk ordusunun ülke güvenliği amacıyla kontrol altına aldığı Suriye topraklarının Suriye devlet güçlerine teslim edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik güçlerimiz vatana dönecek. Ülkemize sığınan Suriyeliler de altı ay içinde ülkelerine geri dönecek. Sınır güvenliğimizi, Türkiye ve Suriye olarak birlikte tesis edeceğiz" dedi. *** ... Milli ekonomiyi geliştirme yolunda katma değerli üretimin hızla artırılması hedefleniyor. Yüksek teknoloji geliştirme amacıyla yurt dışından bilgi ve personel transferi yapacak firmalara büyük ölçekli teşvikler verilecek. Devlet Denetleme Kurulu, teşviklerin maksimum faydayla değerlendirilmesini takip için özel birim kurdu. Teşvik alıp iş yapmayanlara ciddi yaptırımlar uygulanacak. Hedef, 5 yıl içinde "teknoloji ihracatçısı ülke" konumuna gelmek... *** ... Tarım ve hayvancılığın istenen seviyeye gelmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük "tarımsal kalkınma planlaması" hazırlandı. İlk etapta yerli tohumculuğun geliştirilmesi ve yok olmaya yüz tutan tohumların yeniden tarıma kazandırılması için bakanlık, üniversitelerin ilgili bölümleri, çiftçi ve üretici kuruluşları bir araya geldi, çalışma başlatıldı. Bundan böyle ekim-dikim işlerinin, iklim ve toprak özelliklerine göre bölge bölge planlanacağı belirtildi. Küçük ve büyükbaş hayvan varlığının ve süt üretiminin artırılması da adeta "devlet politikası" olacak. Tarım Bakanı, "Türk tarımı, yeniden milletimizi doyuracak seviyeye gelecek. Potansiyelimizi maksimum ölçekte değerlendireceğiz. Desteklerimiz, ithalat yoluyla yabancı çiftçiye, hayvancıya değil; kendi çiftçimize, üreticimize olacak. İyi tarım uygulamalarıyla en kısa zamanda tarımda da dünyanın en önemli ihracatçılarından biri olacağız. Toplum sağlığını tehdit eden, tarımımızı, çiftçimizi ve üreticimizi yok eden GDO'lu tohumların ülkemize girişine de kesin olarak son veriyoruz. Bundan böyle endüstriyel gıda ve tarım şirketlerinin piyonu olmayacağız" dedi. *** ... Yargı bağımsızlığı yolunda dev adım. "Hakimler ve Savcılar Özerk Kurulu" kuruluyor. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve tüm alt mahkemelere atanacak hakim ve savcıları, "siyasetçiler" değil, "hukukçular" belirleyecek. Atamalarda kıdem ve liyakat esas alınacak. Görevini kötüye kullandığı tespit edilen hukuk insanları, TCK hükümlerince yargılanacak, meslekten de men edilecek. *** ... Her türlü şiddet "ağır ceza" kapsamına alınıyor. Hayvanlara yapılan şiddet ve eziyet de "insana yapılmış gibi" muamele görecek. Kadın cinayetlerinde, hafifletici neden aranmaksızın "en üst sınırdan" ceza verilecek. *** ... Tek tip eğitim dönemi bitiyor, yeteneğe göre eğitim dönemi başlıyor. Bundan böyle tüm öğrenciler, ana sınıfı döneminde uzmanlarca analiz edilecek. Her çocuk yeteneklerine göre yönlendirilecek. İlkokuldan itibaren sporcu ve sanatçı yetiştiren okullar ayrı olacak. Devlet okullarında eğitim kalitesi özel okullardan aşağı olmayacak. İhtiyaç duyulan kaynak için ilk etapta Diyanet bütçesi yüzde 50 oranında düşürülecek. *** ... Paran kadar sağlık dönemi bitiyor. Devlet ve üniversite hastanelerinde medikal teknoloji, araç-gereç kalitesi ve nitelikli personel sayısı artırılacak. Devlet, en kaliteli sağlık hizmetini ücretsiz sağlayacak. Parası ödenmeyen ilaç kalmayacak. *** ... Engelliler artık sahipsiz kalmayacak. Engellilerin eğitimi, sosyal ve ekonomik yaşama kazandırılması ve ihtiyaç duyanların hayat boyu bakımı için yeni düzenleme yapıldı. *** Bir gazeteci olarak, 2019'da en çok okumak istediğim haberler, dolayısıyla yeni yıl dileklerim bunlar dostlar... Eminim siz de üzerine daha onlarca güzel hayal ekleyebilirsiniz. Umuyor ve diliyorum ki tüm bu güzellikler gerçek olsun. Zira barış ve kardeşlik içinde insanca yaşamayı, toplumsal huzuru ve mutluluğu özledik. Hem de çok...