Üniversite’nin yaptığı ihalede Sayıştay’ın tespit ettiği usulsüzlükler saymakla bitmedi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüs Alanı’ndaki 15.000 metrekarelik alan usulsüz şekilde yapılan ihale ile tahsis edilmiş. İdari ve teknik hükümlere bakılmadan süre uzatımı onayı verilmiş. İnşaat alanı iki katına çıktığı halde Rektörlük kullanım alanı değişmemiş. Rektörlüğün payı iki yıl zamanında verilmemiş. Üniversiteye ait açık alanlar işgal edilmiş.  Tüm bu tespitler Sayıştay Raporu’nda yer aldı.

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Player yükleniyor...
  Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Muradiye Kampüs alanı içinde yapılan yurt binası ve alışveriş merkezinin yapımı için tesis edilen irtifa hakkı ve inşaat ihalesiyle ilgili usulsüzlükleri içeren şok Sayıştay raporu yayınlandığı ortaya çıktı. Söz konusu işin pazarlık usulü yapılan ihale ile verildiği belirtildi. İlgili Sayıştay raporunda; ‘Mevzuat hükmü Devletin özel mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların kiralanması ve gayri ayni hak tesis edilmesi için geçerli olup, Üniversitenin özel mülkiyetinde olan taşınmazın üzerinde bu yolla gayri ayni hak tesis etmek mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.   İdari ve teknik hükümlere bakılmadan süre uzatımına onay   Raporda, Teknik ve İdari Şartname ile İhale Kararında açıkça gösterildiği üzere işin, 15.000 m2 alan üzerinde 500 kişilik ve 8.916 m2 yurt binası, 1.990 m2 çarşı ve sosyal tesis yapımı için 30 yıl süre ile, yıllık 60.000 Lira (her yıl ÜFE oranında artış gösterecek) bedel üzerinden, %3 hasılat payı ve avan proje üzerinden toplam kullanılabilir alanın %5i Rektörlük kullanımına bırakılmak üzere ihale edildiği ve 07.12.2012 tarihinde ilgili firma ile sözleşme imzalandığı belirtilerek,  “Sözleşme imzalanmasını takiben ilgili firmanın 22.01.2013 tarihli dilekçesi ile yurt kapasitesinin 500 kişiden 1500 kişiye çıkarılması ve yurt binası ile alışveriş merkezine ilişkin proje değişikliğinin Sözleşmenin 24 üncü maddesi kapsamında onaylanmasını İdareden talep etmiş, İdare süratle 29.01.2013 tarihinde İhale ilanı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerini dikkate almaksızın firmanın başvurusunu kabul ederek proje değişikliğine onay verilmiştir” denildi.   İnşaat alanı iki katına çıktığı halde Rektörlük kullanım alanı değişmemiş   İdari ve teknik şartnameye aykırı proje değişikliği sonrası yurt binası kapasitesinin 500 kişiden 1500 kişiye (yurt binası inşaat metrekaresi yaklaşık iki katına) ve alışveriş merkezi kapalı alanının 1990 m2'den 3885 m2'ye (yaklaşık iki katına) çıkarıldığının vurgulandığı Sayıştay raporunda şu ifadeler yer aldı: “ Bu rağmen yıllık kira artışında ve avan proje üzerinden kullanılabilir alanın Rektörlük kullanımına bırakılacak %5lik kısmında herhangi bir değişiklik yapılmamış, İdare elde edeceği gelirin bir kısmından mahrum bırakılmıştır. Yine ihale ilanı, idari ve teknik şartnameye aykırı proje değişikliği sonrası, inşaat süresi alışveriş merkezi için 120 gün iken İdare tarafından inşaat alanında yapılan artışa oranlanarak, 110 günlük yersiz bir süre uzatımı verilmiştir.”   Rektörlüğün payı iki yıl zamanında verilmemiş   Raporda yer alan usulsüzlük tedbirleri bu kadar da değil. Hak lehtarı firmanın, 07.12.2012 tarihli irtifak hakkı sözleşmesinin "Hasılat Payı" başlıklı 6/B maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak yüzde üçlük hasılat paylarını zamanında idareye yatırmadığının da görüldüğü belirtildi. Buna ilişkin müeyyideyi düzenleyen ilgili sözleşmenin "Bedellerin Süresinde Ödenmemesi" başlıklı 6/C maddesinde hasılat paylarının iki yıl üst üste vadesinden itibaren 30 gün içerisinde yatırılmaması halinde irtifak hakkı sözleşmesinin feshedileceğine ilişkin hükmün İdare tarafından uygulanmadığına dikkat çekildi.   Üniversiteye ait açık alanlar işgal edilmiş   Sayıştay Raporu’nun sonuç bölümünde de şu görüşlere yer verildi: “Alışveriş merkezine ilişkin olarak tarafımızca yerinde yapılan inceleme sırasında, ihale ilanı, idari ve teknik şartnameye uygun olmayan proje değişikliği ile birlikte kapalı alan metrekaresinde yapılan artışla birlikte ilgili firmanın alışveriş merkezinin Üniversiteye ait açık alanlarını da işgal ettiği, ortak alanları cam balkon şeklinde kapatmak suretiyle fiilen kapalı alanları arttırdığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine İdare tarafından 12.12.2018 tarihinde Ecrimisil Tespit Komisyonu kurulmuş, işgal edilen alanlara ilişkin tutar belirlenerek hak lehtarına tebliği edilmiştir. Bundan sonraki aşamalarda ilgili tutarın tahakkuk kaydı, tahsilat işlemleri ve işgale son verilip verilmediği hakkında tarafımıza herhangi bir bilgi ve belge verilmemiştir.’            

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz