Üç mahkeme kararı gökdelen planını durduramadı, İzmir kent merkezinin tamamı yüksek yapılara açık hale geldi  

Pasaport’ta tütün depolarının bulunduğu alanda yapılacak ve hafriyat çalışmaları başlayan 45 katlı 250 metre yüksekliğindeki gökdelen inşaatı, kent merkezinde yüksek yapı izinlerini gündeme getirdi. Gökdelen yapımına izin veren “Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli imar planlarının 2010, 2013 ve 2015 yıllarında mahkeme kararları ile iptal edildiği, son olarak 2018 yılında yeniden aynı planının kabul edilerek yürürlüğe girdiği belirtildi. Son planlara da Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin açtığı davada bilirkişinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırılık olduğu yönünde rapor verdiği ortaya çıktı. Üç mahkeme kararına rağmen tekrar tekrar kabul edilen planlarla kent merkezinde her yerde yüksek yapı yapılabileceği vurgulandı.

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Player yükleniyor...
  İzmir’de kent merkezinde yapı ve trafik yoğunluğunun en üst noktada olduğu bölgede başlayan gökdelen inşaatı çalışmaları itirazlara neden oldu. Söz konusu gökdelen inşaatına olanak veren “Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli imar planlarının üç kez mahkeme kararı ile iptal edildiği, ancak geçen yıl dördüncü kez aynı planların tekrar kabul edilerek yürürlüğe girdiği ortaya çıktı. Söz konusu planlarla kent merkezinde her yer de gökdelen yapılabileceği belirtildi.   Planları iptal eden İlk mahkeme kararı 2011’de   İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk olarak 12.03.2010 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan “Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ilk olarak Şehir Plancıları Odası tarafından açılan İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin E:2010/2024 davasında 28.11.2011 tarih, K:2011/1772 sayılı kararı ile iptal edildi. Planın iptal edilmesinden sonra tekrar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2013 tarih, 05.869 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan “Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekrar Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşındı ve İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2013/1746 esas numaralı davasında 10.06.2015 tarih 2015/787 sayılı karar ile de iptal edildi. Mimarlar Odamız  tarafından da ; İzmir Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2013 tarih, 05.869 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan “Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptali istemiyle dava açıldı. İzmir 1.İdare Mahkemesinin 2013/1557 E ve 2015/992 K. sayılı 02.07.2015 tarihli ilamında ve İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin 2013/1746 esas numaralı davasında 10.06.2015 tarih 2015/787 sayılı karar ile plan iptal edildiğinden karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar ihdas edildi.   İptal olunan planla ilgili olarak yeniden yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 05.986 sayılı kararı ile onaylanan Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) NİP,15276 plan işlem nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle Şehir Plancıları Odasıyla birlikte dava açıldı. İzmir 3.İdare Mahkemesinin 2016/429 E , 2017/1601 E. Sayılı ve 07.11.2017 tarihli ilamı ile Plan bir kez daha iptal edildi.   Son plana açılan davada da bilirkişi aynı yönde rapor verdi   İptal kararı sonrası yeniden plan yapıldı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.01.2018 tarihinde 05.70 sayılı kararla onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan NİP-30557 plan işlem nolu Konak 1.Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın İptali istemiyle İzmir 3.İdare Mahkemesinin 2018/897 E. sayılı dava açıldı. Söz konusu davanın bilirkişisi de planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına aykırı olduğu yönünde rapor verdi.   Planlar bölge için sağlıklı değil   Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, “İncelemelerimiz sonucu mahkemeler birini iptal ettiğinde hemen yerine yenisinin hazırlandığı ve birbirinden çok az farkları olan 2010, 2013, 2015 ve 2018 tarihli planların kentin bu bölgesinin sağlıklı bir gelişimini gözetecek belgeler olmadıkları kanaatine vardık” diyerek şu bilgileri verdi: [caption id="attachment_8444" align="alignright" width="300"] HALİL İBRAHİM ALPASLAN[/caption] “2010 yılında Şehir Plancıları Odası’nın, 2013 yılındaki planın hem Şehir Plancıları Odası hem de Mimarlar Odası’nın ayrı ayrı, 2015 yılındaki planın Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası’nın birlikte, 2018 yılında ise Mimarlar Odası olarak mahkemeye taşıdığımız 2010, 2013 ve 2015 planlarındaki argümanlarımız bilirkişi raporları ile de haklı bulunarak planlar iptal edildi. En son yapılan ve aynı olumsuzlukların sürdüğünü gördüğümüz 2018 planı hakkında da halen yargı süreci devam etmekte, bilirkişi raporu lehimize geldi. Gökdelen yapımına izin veren planlarda; üst ölçekli plan hükümlerine aykırılık, planlama tekniği açısından sorunlar, Sit kararlarına, mevcut yargı kararlarına ve plan uygulama hükümlerine aykırılıklar tespit ettik. Ayrıca ulaşım ve yaya yolları açısından da sorunlar var.”  

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz