Şehir Plancıları Odası’nın “Kent Suçları” listesindeki o projeye ÇED gerekli değildir kararı

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin “Kent Suçları” listesindeki Halkapınar’daki Mahall Bomanti Projesi’ne “Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) süreci gerekli değildir” kararı verildi. TEKEL’e ait özelleştirilen binaların bulunduğu 71.000 metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilecek projede 633 konut, 181 odalı otel, 358 ofis ve 44 işyeri bulunuyor. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi söz konusu projenin; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından koruma altına alınmış ağaç gruplarının bütünlüğünü bozan yol güzergahlarının belirlenmesi, nüfus yoğunluğunu artıran ve sosyal donatı dengesini bozan arazi kullanım kararları ve plan ana kararları bütünlüğünün bozulması gibi gerekçelerle “Kent suçu” olduğunu açıklamıştı.  

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Player yükleniyor...

 

Çevre İl Müdürlüğü, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin Kent Suçları listesinde yer alan Mahall Bomonti Projesi için Çevre Etki Değerlendirme(ÇED) süreci gerekli değildir kararı verdi. Halkapınar’daki 1912’den 1928’e kadar bira, 1936’dan 1944’e kadar şarap, 1994’ten 2004’e kadar rakı fabrikası olarak kullanılan alan TEKEL’e ait özelleştirilen binaların bulunduğu 71.000 metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirilecek projede 633 konut, 181 odalı otel, 358 ofis ve 44 işyeri bulunuyor. Özelleştirme İdaresi yaptığı planlarla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca koruma altına alınmış binaların da bulunduğu arazinin imar planını değiştirmişti

Danıştay uygulama planlarını iptal etmişti

Şehir Plancıları Odası hazırladığı Kent Suçları haritasına söz konusu projeyi dahil etmesini şu gerekçelerle açıkladı:

“Merkezi İş alanı” kullanım kararları 1/5.000 ve 1/10000 ölçekli uygulama imar planlarında “ticaret alanı ve konut” olarak değiştirildi. Bu plana ilişkin ilk imar plan değişikliği 2013 yılında askıya çıktı. Şehir Plancıları Odası tarafından söz konusu plan değişikliğine açılan davada Danıştay 2016 yılında 1/5000 ölçekli planların kısmen onayına, 1/1000’lik uygulama imar planlarının ise iptaline karar verildi. Ancak 2018 yılında benzer nitelikle imar planı yeniden askıya çıktı ve tekrar benzer gerekçelerle Şehir Plancıları Odası tarafından dava edildi.

Kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı

Daha önce planların iptaline de neden olan plan ana kararları arasında; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından koruma altına alınmış ağaç gruplarının bütünlüğünü bozan yol güzergahlarının belirlenmesi, nüfus yoğunluğunu artıran ve sosyal donatı dengesini bozan arazi kullanım kararları ve plan ana kararları bütünlüğünün bozulması yer alıyor. Konut alanlarının eklenmesi alanda önemli ölçüde nüfusun artmasına neden olacak. Ancak plan değişikliği ile eklenen nüfusun ihtiyaçlarına yönelik yeterli teknik ve sosyal donatı alanlarının önerilmemesi ve imar kanununa göre en az yüzde 40 olması gereken düzenleme ortaklık payının azaltılması gelecekte önemli kentsel sorunlara neden olacaktır. Parsel bazlı nazım ve uygulama imar planlarında yapılan değişikler arazi kullanım ve ulaşım gibi konularda üst ölçekli plan ana kararları bütünlüğünü bozmakta olup kamu yararı, şehircilik ilke ve esaslarına ters düşüyor.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz