Kültürpark’ta arama konferansı toplantısında arananlar

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Player yükleniyor...
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, seçimlerden önce verdiği, karar alma süreçlerine İzmirliler’in katılımı sözünü yerine getirmek üzere ilk adımı attı. “Arama Konferansı” adı verilen ve İzmir’in geleceğiyle ilgili önemli kararların alınacağı toplantıların ilki Kültürpark üzerine oldu. Mimarlar Odası İzmir Şubesi eski Başkanı aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Ahmet Piriştina döneminde Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hasan Topal bu toplantıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. İşte Hasan Topal’ın o yazısı: Kültürpark çok özetle; Cumhuriyetin kurucu kadrolarının modern kenti inşa etme sürecinin günümüze bir yansıması olarak, İzmir’in kent tarihi açısından, mimarlık tarihi açısından, iktisat tarihi açısından, sosyal kültürel tarihi açısından ve mekânsal gelişmesi açısından son derece önemli bir alandır. Bu nitelikleri ile Tarihi Sit Alanı olarak ve II. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiş, bir başka deyişle ‘’Koruma Altına Alınmış’’ bir alandır. Geçen doksan altı yıllık kentleşme sürecinde ülkemiz kentlerinde bir benzeri yaratılamamış, 42 ha. büyüklüğünde ender bir kamusal yeşil alandır. Bugün yaklaşık 3 saat süren KÜLTÜRPARK ARAMA KONFERANSI toplantısı yapıldı. İBŞB Başkanı Tunç Soyer ve Kültürpark Platformu temsilcilerinin yönetiminde yapılan toplantı, kentin çok önemli bir parçası hakkında örgütlü kesimlerden, bireysel olana, platformlardan kurumsal yapılara kadar çok farklı kesimlerden kentlilerin düşüncelerini, görüş ve önerilerini karar sürecine taşıma bağlamında çok değerli ve yerel demokrasi deneyimi açısından da çok önemli bir zemindi denebilir. Toplantının ilginç bir boyutu, önceki başkan döneminin son anlarında, kongre merkezi/kültür merkezi, çok amaçlı sergi vb. işlevler için önemli oranda yeni yapılaşma ve topoğrafyaya ciddi müdahaleler öneren bir projeyi savunan ve bu projeyi esas alarak Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planını hazırlayıp ilgili Koruma Kuruluna ileten Belediye bürokrasisinin bu toplantıyı baştan sona izlemek zorunda kalmaları olsa gerekir. Genel olarak, bilinen ve mevzuatında önerisi olan planlama alanında ‘’Katılım İlkesi’’nin bu toplantı ile karar vericiler tarafından yaşama geçirilmeye başlanmış olması kentimizin geleceği açısından son derece umut verici bir gelişmedir. Kültürpark Platformu hazırlamış oldukları görüş ve önermeleri içeren raporları ilgililere iletilmiş, toplantı katılımcılarının çok büyük bölümü Kültürparkta yeni yapı yapılmaması gereğini ve yeşil alan kimliğinin korunması ve yeşilin çoğaltılması gereğini önemle vurgulamışlardır. Kültürparktan 1m3 beton çıkmadan 1m3 beton girmemelidir önermesi Kültürparkın bugün içinde bulunduğu hazin durum karşısında çok tehdit edici bir önermedir. Çünkü Koruma Kurulu Kararlarıyla da belirlenmiş olan ve yıkılıp alandan çıkarılması gereken bazı pavyon yapıları eski Atlas Pavyonu, eski Almanya Pavyonu ve bazı yapılar henüz Kültürparktan çıkarılmamıştır. Fuar holleri ve başka kullanımlar Kültürparktan çıkarılmamıştır. Önceki belediye başkanı tamda bu yapıların alanlarını kullanarak Kongre Merkezi vb. yeni yapılaşmaları önermekteydi. Kültürpark Arama Konferansının amacı Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı için katılım ve arama konferansıdır. Bu bağlamda konferansın çerçevesinin ve alana dair önermelerin esasının, Kültürparkın Korunması kavramına yönelik olması gereği vurgulanmalıdır. Bir başka ifadeyle Kültürpark bir çok işleve dair yeni yapılar yapılabilecek bir alan değil, Korunarak kent yaşamına daha etkin katılacak bir alandır.

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz