EGEÇEP ve GÜLDER, Güzelbahçe’de sit alanına Go Kart pisti yapılmasına karşı çıktı

GÜLDER (Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği) ile EGEÇEP(Ege Çevre Platformu yayınladıkları ortak açıklama ile Güzelbahçe’de yapılması planlanan Motor Sporları Pisti’ne karşı çıktı. Açıklamada pist yapılması düşünülen yerin komşu parsellerinde zeytincilik, tarım ve hayvancılık yapılan doğal sit alanı bulunduğu belirtildi.

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Player yükleniyor...
  Güzelbahçe’de yapılması planlanan Motor Sporları Pisti tepkilere neden oldu. EGEÇEP ve GÜLDER ortak açıklama yaparak bu girişime karşı çıktı.     Pist yapılması düşünülen yerin komşu parsellerinde zeytincilik, tarım ve hayvancılık yapılan doğal sit alanı bulunduğunun belirtildiği açıklama şöyle:     İzmir Karting Klübü, 2018 yılından bu yana Yelki’de 1/100.000 ölçekli Manisa ve İzmir Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli İzmir Kent Bütünü Çevre Düzeni Planı’nda tarım alanı olarak belirlenmiş 52 dönümlük alanda Motor Sporları Pisti yapmaya çalışmaktadır.     Komşu parsellerinde zeytincilik, tarım ve hayvancılık yapılan ve doğal sit alanında bulunan bu girişim 3753 sayılı Zeytincilik Yasasına açıkça aykırıdır. Çünkü zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara 3 km mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif   gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan toz ve duman çıkaran tesisi yapılamaz ve işletilemez.   Söz konusu parseller; hem 3573 sayılı Kanunda belirtilen zeytinlik alanlar, hem de 5403 sayılı kanunda belirtilen Mutlak ve Dikili Tarım Araziler ile çevrili bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılmak istenen tesis tarımsal kullanım bütünlüğünü bozmaktadır.   Profesyonel bir Go Kart aracı 90-110 Db ses yapabilmekte ve hızlandıkça sesleri artmaktadır. Sadece ses düzeyi değil, yankı ve titreşim şiddetleri çok yüksektir. Aynı anda çalışan çok sayıda aracın etkisi bu etkiyi katbekat şiddetlendirecektir. Çanak şeklindeki bu vadide böyle bir pistin etrafına yapılabilecek ses bariyerleri, tüm canlılar için yeterli korumayı sağlamaktan uzaktır. Bu topografik yapı sesin şiddetini daha da arttırarak daha geniş alanlarda yankılanmaya yol açabilecek ve Yelki’yi bütünüyle etkisi altına alacaktır. Girişimci klüp, bir elektrik süpürgesi kadar ses çıkaracağını iddia ettiği Go Kart araçlarının sesini kesmek için ses bariyeri yapacağını belirtmektedir.   Bu bölge için pist projesi uygulamaya geçerse sincapları, tilkileri ve kuşlarıyla halen pek çok vahşi hayvanın yaşamaya devam ettiği alanda titreşim, ses ve araçların yaratacağı emisyon nedeniyle doğal yaşam zarar görecektir. Yanı başındaki yerleşim alanları, huzurevi ve çok sayıda okulda okuyan öğrencilerimiz bu durumdan ötürü son derece olumsuz etkileneceklerdir.   Pistin insan ve diğer canlı hayatına vereceği zararların araştırılması için çevresel etki değerlendirme raporu (ÇED) ve ek olarak sağlık etki değerlendirme (SED) raporu alınmalıdır.   Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve İzmir Tabip Odasının katılımları ile 25 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen “Yarış Pistlerinin Çevresel Etkileri” panelinde konu enine boyuna tartışılmış ve çevre, yabanıl yaşam, plancılık ilkeleri ve insan sağlığına getirebileceği potansiyel zararlar bilimsel bir söylemle ortaya konulmuştur. Panelin sonuç raporu ilçedeki tüm partilere iletilerek soruna tüm ilçenin sahip çıkması için çalışmalar yapılmıştır.   Yörede yaşayan vatandaşların, GÜLDER’in ve Güzelbahçe’deki diğer derneklerin yarattığı kamuoyu duyarlılığının sonucunda Güzelbahçe Belediyesi herhangi bir imar planı olmaksızın yapılmaya çalışılan asfaltlama işlemini durdurmuştur.   Yelki’de yapılacak olan ve Avrupa Bisiklet Yolları Ağı’na entegre olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yelki Rekreasyon Alanı söz konusu piste çok yakındır.  Nitekim kulübün daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı başvurusu da uygun bulunmayarak 05.614 ve 12.07.2019 tarihli kararıyla oy birliğiyle reddedilmiştir.   İmar planı tadilatını yerel idarede onaylatamayan Klüp, ilk başta motorsiklet, araba ve Go Kart yarışları ile drift yapılacağını belirttiği alanda gelen tepkiler sonucu yeni yaptığı tadilat projesinde alanın ¼’ünü tenis kortu, yüzme havuzu gibi sosyal alanlar için kullanacağını öne sürerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmuş ve “OLUMLU” görüş almıştır.  11 Kasım 2019 tarihinde askıya çıkan son planda artık alanın sadece “Go Kart Eğitim Pisti” olacağı yazmaktadır. Bölgede yaşayanlar ve yerel yönetimlerin duyarlılıkları ile bu girişim engellenmekle birlikte girişimci son çare olarak yerel yönetimleri devre dışı bırakarak çevreyi korumakla görevli olan Bakanlık’tan izin almaya yönelmiştir. Bu nedenle konu bir çevre meselesi olmaktan daha öte bir anlam taşımaktadır. Yerel yönetimlerin ve vatandaşın kararının merkezi yönetim tarafından dikkate alınmaması artık bir demokrasi sorunudur. İtiraz konusu koruma amaçlı imar planları ile getirilen “açık spor alanları” kullanım kararı üst ölçek planlar ile uygun değildir. Dolayısıyla itiraz konusu koruma amaçlı imar planları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6.maddesinde yer alan planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırıdır. Planların hazırlanmasında ülkemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı doğrultusunda, doğal kaynakların korunmasının sağlanması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi, çarpık kentleşme ve çarpık sanayileşmenin önlenmesi sağlanmalıdır. Adına plan denilen her belge Koruma Amaçlı plan olduğu anlamına gelmez. Nitekim itirazlarımıza konu planlar bu şekilde koruma amacı taşımamaktadır. Bakanlığın, karar ve işlemlerde takdir yetkisi sınırsız değildir. İdari işlemin amacı mutlaka kamu yararıdır. İdare, bu konuda bağlıdır. GÜLDER, 9 Aralık 2019 tarihinde Güzelbahçe’de yaptığı “Go Kart Pistine Hayır Paneli’nde” Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir Tabip Odası temsilcileri ve bu davada avukatlığımızı yapacak olan EGEÇEP Hukuk Bürosu avukatı Berna Babaoğlu ULUTAŞ Güzelbahçelilere piste verilen olumlu karardaki hukuka uygun olmayan konuları aktardı. GÜLDER olarak ilanın askıdan indiği 12 Aralık 2019 tarihinde bölgede yaşayan vatandaşlarla birlikte yürütmenin durdurulması için davacı olacağız. Ayrıca konunun uzmanlarından aldığı görüşlerle “Go Kart Eğitim Pisti Planına İtiraz dilekçesi” hazırladık. Panel sonrasında toplantıya katılan 200’den fazla vatandaşımız Güzelbahçe Kaymakamlığı’na itiraz dilekçelerini vererek yanımızda olduklarını gösterdiler. Bileşeni olduğumuz EGEÇEP, Ege Bölgesi’ndeki her çevre mücadelesinde tüm bileşenlerinin ortak mücadele vermesi için kurulmuş bir üst yapı olarak örnek itiraz dilekçelerini Ege’nin her yerindeki bileşenlerine ulaştırdı. İzmir’in her ilçesindeki vatandaşları kendi kaymakamlıklarına veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçeleri vermeye çağırıyoruz.  İlan askıdan 12 Aralık 2019 tarihinde ineceğinden itiraz dilekçelerini vermek için 9 -10 ve 11 Aralık 2019 tarihleri dışında gün bulunmamaktadır.   Spor amacıyla olsa bile TARIM ALANLARININ İŞGALİNE HAYIR Egzoz gazı, gürültü ve titreşim yaratan GO KART’A HAYIR Doğal, sakin ve temiz havası ile marka olmuş GÜZELBAHÇE’YE EVET   GÜLDER (Güzelbahçe Kültür, Çevre ve Güzelleştirme Derneği)               EGEÇEP      

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz