Daha kaç mahkeme kararı gerekecek?

  • | Son Güncelleme:
  • | Egeli Gazete
Player yükleniyor...
Aliağa’daki iki ayrı termik santralı hakkında mahkemelerin verdiği iptal kararlarını paylaşmak ve bölgemiz için önemli bir kirlilik kaynağı olan İzdemir Enerji II termik santralinin mahkeme kararlarını umursamadan çalışmaya devam ettiğini hatırlatmak üzere İzmir Barosu’nda bir basın açıklaması düzenlendi. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel tarafından birçok kurum adına okunan açıklamaya, TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, Foça Çevre ve Kültür Platformu Başkanı Bahadır Doğutürk, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Balcılar ile EGEÇEP ve yurttaşların avukatı Arif Ali Cangı katıldılar. Toplantıda şu açıklama yapıldı: Bugün burada; Aliağa’daki iki ayrı termik santralı hakkında mahkemelerin verdiği iptal kararlarını paylaşmak ve bölgemiz için önemli bir kirlilik kaynağı olan İzdemir Enerji II termik santralinin mahkeme kararlarını umursamadan çalışmaya devam ettiğini hatırlatmak için toplandık. • "SocarPower Termik Santrali Entegre Projesi" ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 10.07.2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu; İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 21.12.2018 tarihli kararı ile (EK-1). • İzdemir Enerji Santralı-II İkinci Ünite İlavesi projesi için verilen 19.02.2016 tarihli ÇED olumlu kararı da İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 07.01.2019 tarihli kararıyla iptal edildi (EK-2). Her iki mahkeme kararı da, termik santral projelerinin bütün olarak ve kül ve cüruf atıklarıyla bölgenin orman varlığı, faunası, tarım alanlarında yaratacağı çevresel olumsuz etkilere dayanmakta bu hususa özel bir vurgu yapmaktadır. Ancak, bilirkişi raporlarına göre asıl sorun Aliağa ve çevresinin kapasitesinin çok üzerinde kirletici tesis barındırdığı gerçeğidir. Bilirkişilere göre; “…bölgede yer alan mevcut tesislerin üstüne, ekosistem, bölgede yaşayan nüfus ve sağlık etkileşimleri veya neden sonuç ilişkisi ortaya konup, bütüncül değerlendirme ve planlama yapılmadan yeni kirletici tesislere izin verilmesi şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık” taşıyacaktır. Bu ve benzeri pek çok bilimsel değerlendirme ve uyarılara, verilmiş olan pek çok mahkeme kararına rağmen, 2009/7 sayılı genelge bahane edilerek mahkeme kararları yok sayılmakta adeta çöpe atılmaktadır. Nitekim, İzdemir Enerji Santralı-II Termik Santralı faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. Üstelik, söz konusu termik santralın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının dahi olmadığını vurgulamak istiyoruz. Çevre sağlığını, canlı yaşamını, hukuku yok sayan bu olumsuz örnek, yeni yeni kirletici tesislerin önünü açmaktadır. Sunduğumuz mahkeme kararları ile ÇED olumlu kararları iptal edilen projeler bunlardan sadece iki tanesidir. Oysa halen faaliyete devam eden kirletici endüstri tesisleri nedeniyle Aliağa’nın ve bölgenin sağlıklı yaşamı tehdit altındadır. Böylelikle bölge, denizi, kıyıları, ormanları ve tarım alanları, insanları ve diğer canlılarıyla “sessiz ölüm”e mahkum edilmiş durumdadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na; İzmir Valiliğine ve diğer görevli kamu kurum ve kuruluşlarına buradan bir kez daha sesleniyoruz • Görevinizi yapın, • Mahkeme kararlarını derhal ve eksiksiz uygulayın, • Aliağa’daki hukuksuz olarak çalışan termik santrali kapatın, • Yeni kirletici faaliyetlere izin vermeyin, • Aliağa, Bozköy, Yeni Foça, Menemen Hava Ölçüm İstasyonları verilerini aç

YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamış.İlk yorum yapan sen ol...

Yorum Yap

Bu Alan Boş Bırakılamaz
Bu Alan Boş Bırakılamaz
Yorum Yapma Şartlarını Kabul Etmediniz